חיפוש

צוואה וירושה

עריכת צוואה מאפשרת לאדם לקבוע מה ייעשה ברכושו אחרי מותו ומי יירש אותו. חוק הירושה מאפשר לכל אדם לערוך את צוואתו, פרט לחריגים כגון: קטין,...

הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור

בני זוג החיים כידועים בציבור (ידועים בציבור נחשבים מי שעומדים בתנאים שנתגבשו בעיקר מהפסיקה), יכולים לערוך הסכם שיסדיר את חלוקת רכושם...

ייפוי כוח מתמשך

בנימין משיח - ייפוי כוח מתמשך